تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۱:۳۵
کد خبر : 871

اختتامیه جام فوتبال 《یادواره شهدای سیستانی شمال کشور》 با گرامیداشت شهدای هاشم آباد با مشارکت جوانان ومعتمدین روستا و

آرش آذری مهر

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر
در یک مراسم باشکوه ‌که خانواده معظم شهدای هاشم آباد ؛ اعضای شورا ودهیار.پایگاه مقاومت.هیات فوتبال گرگان،بزرگان ومعتمدین سیستانی استان و مدیران بنیادنیمروز سیستانیها حضور داشتند از تیم های اول تاسوم وبازیکن برتر؛آقای گل؛داوران منتخب و تماشاگر منتخب بااهدای لوح یادبود؛هدیه نقدی؛مدال و جام تجلیل شد

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

به گزارش پایگاه خبری نیمروز گلستان:اختتامیه جام فوتبال 《یادواره شهدای سیستانی شمال کشور》 با گرامیداشت شهدای هاشم آباد با مشارکت جوانان ومعتمدین روستا و “کارگروه ایثاروشهادت بنیادنیمروز برگزار شد

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

در یک مراسم باشکوه ‌که خانواده معظم شهدای هاشم آباد ؛ اعضای شورا ودهیار.پایگاه مقاومت.هیات فوتبال گرگان،بزرگان ومعتمدین سیستانی استان و مدیران بنیادنیمروز سیستانیها حضور داشتند از تیم های اول تاسوم وبازیکن برتر؛آقای گل؛داوران منتخب و تماشاگر منتخب بااهدای لوح یادبود؛هدیه نقدی؛مدال و جام تجلیل شد

در این مراسم آقای مهندس بارانی از طرف هیات امنای حسینیه سیستانیها ؛جناب مهندس گرگیج دبیر شورای‌‌جمعی از معتمدین وتحصیلکرده های سیستانی وبلوچ؛خانم دکتر آبشناس سرپرست گروه جهادی سردارشهیدسلیمانی استان گلستان هریک مبالغی به ورزشکاران و ورزش روستای هاشم آباد اهدا کردند
جزئیات خبر و اسامی تیم ها و سایر موارد در خبرتکمیلی به استحضار همگان خواهدرسید(خبر در حال تکمیل است)
ستادبرگزاری مسابقات

کارگروه ایثاروشهادت بنیادنیمروز سیستانیها

عکس وفیلم وگزارش و..در صفحه‌ی اینستاگرامی بنیادنیمروز

 

مشاهده عکس های بیشتر در https://nimroozegolestan.ir/جام-فوتبال-یادواره-شهدای-سیستانی-شمال/947/اخبار/

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

وحدت وهمدلی در بین اقوام ساکن در هاشم آباد گرگان مثال زدنی است                اختتامیه مسابقات فوتبال جام یادواره شهدای سیستانی شمال کشور  با محوریت شهدای هاشم آباد بویژه شهیدشهرکی وزنده یاد علیزاده که با مشارکت جوانان وبزرگان روستا و 《کارگروه ایثاروشهادت بنیادنیمروز سیستانیها 》از قبلا از عیدشروع شده بود در روزپنجشنبه۱۱فروردین۱۴۰۱ برگزارشد                 آنچه در این مراسم موج می زد؛همدلی واتحاد وبرادری در بین آحادجامعه  و اقوام بود. خانواده معظم شهدا از تمام قومیت ها؛اعضای شورا ودهیاری وپایگاه مقاومت بسیج وهیات امنای مساجد وحسینیه هاو بزرگان ومعتمدین وجوانان روستا همگی دوش به دوش هم کار کردند و نکته جالب برای حقیر تلاش جوانان برای گمنام ماندن بود این درس بزرگی بود از هاشم آبادی ها به همگان،                          عکس وفیلم از این مراسم اعم از اهدای جام وهدایای نقدی و… در صفحه‌ی اینستاگرامی بنیادنیمرو

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

 

اختتامیه جام فوتبال یادواره شهدای سیستانی شمال کشور در هاشم آبادگرگان به زبان تصاویر

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.